fiscale voordelen voor bedrijven

Energie Investerings Aftrek (EIA)
Door de E.I.A. is het mogelijk een groot gedeelte van uw zonne-energie investering af te trekken van uw bedrijfswinst. Met de E.I.A. kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage dat uw bedrijf betaalt. In het geval van een B.V. met een belastingpercentage van 25%, bedraagt de E.I.A. ongeveer 10% van de netto investeringskosten. Betaalt u meer belasting, dan is het voordeel groter. De E.I.A. kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek.

Enkele voorwaarden voor de E.I.A.
• U heeft een onderneming en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting.
• U mag een extra bedrag ter grootte van 41,5% van het investeringsbedrag aftrekken van de winst.
• De minimale investering per kalenderjaar bedraagt € 2.200,-

Rekenvoorbeeld
De fiscale winst in een bepaald jaar bedraagt € 500.000. De vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf
tot 200.000 en 25% boven € 200.000. U doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. De EIA bedraagt 41,5% van € 300.000, dat is € 124.500. De fiscale winst wordt nu € 375.500 (€ 500.000 – € 124.500). Zonder EIA zou u € 115.000 aan vennootschapsbelasting moeten betalen. Door gebruik te maken van de EIA betaalt u slechts € 83.875 vennootschapsbelasting. Uw directe fiscale voordeel bedraagt € 31.125. Het netto EIA-voordeel is dan ongeveer 10% van de investering. Meer informatie over de regeling vindt u op de site van Agentschap NL.

Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)
Ook de K.I.A. is bedoeld voor bedrijven. Als u een bedrag tussen € 2.200 en € 300.000 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de KIA. Zonnepanelen komen in aanmerking voor die investeringsaftrek. De KIA is een percentage van al uw investeringen in één jaar. Hoe hoog het percentage is, hangt af van het geïnvesteerde bedrag. Meer hierover lees u op de site van de belastingdienst.

Bedrag Investeringsaftrek
Niet meer dan €2300,- 0%
€2301 t/m €55.248 28%
€55.249 t/m €102.311 €15.470
€102.312 t/m €306.931 €15.470 verminderd met 7,56% van het deel boven €102.311
Meer dan €306.931 0%

BTW en algemene investeringsaftrek
Natuurlijk mag u naast bovengenoemde extra regelingen de investering in zonnepanelen ook nog als ‘gewone investering’ in bedrijfsmiddelen aftrekken van uw fiscale winst en mag u de BTW aftrekken van uw eigen aangifte omzetbelasting.

6% btw op zonnepanelen
De arbeidskosten bij het vervangen van cv-ketels en het plaatsen van zonnepanelen vallen ook onder het nieuwe 6 procent BTW-tarief dat van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 gaat gelden.

Dat blijkt uit de toelichting die het ministerie van Financiën gisteren gegeven heeft bij de eerder aangekondigde maatregel. Klik hier voor de tekst van het besluit.

De 6 procent BTW geldt voor renovatie en herstelwerkzaamheden aan woningen die meer dan twee jaar in gebruik zijn. Dit betekent dus enkel de arbeidscomponent van de renovatie en niet de materialen. Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden worden in dit verband verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning. Dit betekent dat de vervanging van een cv-ketel, of het energetisch verbeteren van een woning met behulp van zonne-energie, hier ook onder valt.

Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de bij de renovatie- en herstelwerkzaamheid gebruikte materialen. De verhouding tussen materialen en arbeidscomponent van de werkzaamheden dient door de ondernemer die de werkzaamheden uitvoert te worden vastgesteld. Gebeurt deze splitsing niet dan zal de fiscus een vergelijk maken met soortgelijke prestaties op de markt.

De afronding van de dienst –dus voor 1 maart 2014- is maatgevend voor aanmerking voor het verlaagde tarief. Het verlaagde tarief geldt niet alleen voor particuliere opdrachtgevers. Ook professionele opdrachtgevers, zoals woningcorporaties, kunnen renovatiewerk tegen het gunstige tarief laten uitvoeren. Dit geldt ook voor werk wat in onderaanneming wordt uitgevoerd.

Meer informatie over:
Energie-Investeringsaftrek (EIA)
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
BTW en algemene investeringsaftrek

Waar wilt u een offerte voor ontvangen?*

Uw naam*

Uw email*

Uw telefoonnummer (max 10 cijfers)*

Onderwerp (optioneel)

Aanvullende vragen en/of opmerkingen

Velden gemarkeerd met een * zijn verplichte velden.

Energie Investerings Aftrek
Door de E.I.A. is het mogelijk een groot gedeelte van uw zonne-energie investering af te trekken van uw bedrijfswinst. Met de E.I.A. kunt u 41,5% van de kosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage dat uw bedrijf betaalt. In het geval van een B.V. met een belastingpercentage van 25%, bedraagt de E.I.A. ongeveer 10% van de netto investeringskosten. Betaalt u meer belasting, dan is het voordeel groter. De E.I.A. kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek.
Kleinschaligheids Investerings Aftrek
Ook de K.I.A. is bedoeld voor bedrijven. Als u een bedrag tussen € 2.200 en € 300.000 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de KIA. Zonnepanelen komen in aanmerking voor die investeringsaftrek. De KIA is een percentage van al uw investeringen in één jaar. Hoe hoog het percentage is, hangt af van het geïnvesteerde bedrag. Meer hierover lees u op de site van de belastingdienst.
6% btw op zonnepanelen
De arbeidskosten bij het vervangen van cv-ketels en het plaatsen van zonnepanelen vallen ook onder het nieuwe 6 procent BTW-tarief dat van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 gaat gelden. Dat blijkt uit de toelichting die het ministerie van Financiën gisteren gegeven heeft bij de eerder aangekondigde maatregel.
Solar Basic Pakket
  • 6 panelen (240 wattpiek per paneel)
  • GoodWe omvormer
  • Incl. dakmontage & aanleggen elektra
  • vanaf € 3500,-

Meer informatie?

GoodWe omvormers
GoodWe